Bài 4.8: Nhịp thoát

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.1: Điện sinh lý cơ tim

213 views 0 comments

Bài 4.4: Nhịp tim nhanh

242 views 0 comments

Bài 4.5: Rung nhĩ và cuồng nhĩ

172 views 0 comments

Comments (0)