• Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần
  Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần
  Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần ====================== Biên dịch: Dr.Joker Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh
 • Thông liên nhĩ thất
  Thông liên nhĩ thất
  Thông liên nhĩ thất ====================== Biên dịch: Ngô Mỹ Nhi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoy
 • Hẹp van động mạch chủ.
  Hẹp van động mạch chủ.
  Hẹp van động mạch chủ ====================== Biên dịch: Dr.Joker Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoy
 • Thân chung động mạch
  Thân chung động mạch
  Thân chung động mạch ====================== Biên dịch: Dr.Joker Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyh
 • Điều trị sửa chữa tứ chứng Fallot
  Điều trị sửa chữa tứ chứng Fallot
  Điều trị sửa chữa tứ chứng Fallot ====================== Biên dịch: Ngô Mỹ Nhi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia
 • Tứ chứng Fallot
  Tứ chứng Fallot
  Tứ chứng Fallot ====================== Biên dịch: Ngô Mỹ Nhi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.
 • Hội chứng thiểu sản tim trái
  Hội chứng thiểu sản tim trái
  Hội chứng thiểu sản tim trái ====================== Biên dịch: Ngô Mỹ Nhi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ b
 • Chuyển vị đại động mạch
  Chuyển vị đại động mạch
  Chuyển vị đại động mạch ====================== Biên dịch: Mai Trà My Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Vi
 • Các rối loạn nhịp tim
  Các rối loạn nhịp tim
  Các rối loạn nhịp tim ====================== Biên dịch: Ngô Mỹ Nhi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: https://www.facebook
 • Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG
  Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG
  Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG ====================== Biên dịch: Trần Đăng Khoa Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: h
Loading content...