• Các rối loạn nhịp tim
  Các rối loạn nhịp tim
  Các rối loạn nhịp tim ====================== Biên dịch: Ngô Mỹ Nhi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: https://www.facebook
 • Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG
  Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG
  Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG ====================== Biên dịch: Trần Đăng Khoa Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: h
 • Đường đi của dòng máu trong tim
  Đường đi của dòng máu trong tim
  Đường đi của dòng máu trong tim ====================== Biên dịch: Trần Đăng Khoa Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: https:
 • Tổng quan hệ tim mạch
  Tổng quan hệ tim mạch
  Tổng quan hệ tim mạch ====================== Biên dịch: Mai Trà My Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: https://www.facebook
 • Hội chứng lối ra lồng ngực.
  Hội chứng lối ra lồng ngực.
  Hội chứng lối ra lồng ngực ====================== Biên dịch: Dr.Joker Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi V
 • Tại sao tôi lại mắc chứng suy giãn tĩnh mạch?
  Tại sao tôi lại mắc chứng suy giãn tĩnh mạch?
  Tại sao tôi lại mắc chứng suy giãn tĩnh mạch? ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết min
 • Bệnh suy tim
  Bệnh suy tim
  Bệnh suy tim ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyh
 • Hội chứng trái tim tan vỡ
  Hội chứng trái tim tan vỡ
  Hội chứng trái tim tan vỡ  ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia
 • Shock tim và bơm bóng nội động mạch chủ, ThS-BS Cal Shipley
  Shock tim và bơm bóng nội động mạch chủ, ThS-BS Cal Shipley
  Shock tim và bơm bóng nội động mạch chủ, ThS-BS Cal Shipley ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bản dịch: ============ Video được biên dịch, biên tập, t
 • Tổng quan về rung nhĩ
  Tổng quan về rung nhĩ
  Tổng quan về rung nhĩ ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: https://www.fa
Loading content...