Bài 4.7: Nhịp nhanh thất

Author

image
Bèo

Relate post

Ôn tập rối loạn nhịp tim

185 views 0 comments

Bài 4.6: AVNRT

219 views 0 comments

Bài 4.1: Điện sinh lý cơ tim

213 views 0 comments

Comments (0)