Bài 4.4: Nhịp tim nhanh

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.6: AVNRT

218 views 0 comments

Bài 4.1: Điện sinh lý cơ tim

212 views 0 comments

Bài 4.2: Ngoại tâm thu

140 views 0 comments

Comments (0)