Cách tạo ra một xác ướp

Cách tạo ra một xác ướp
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Yen Tran
nguồn: How to make a mummy - Len Bloch

Author

image
Bèo

Relate post

Mổ xác: Life and Death - 2. Tumours (ung thư)

136 views 0 comments

Life and Death - 1.Blood

54 views 2 comments

Anatomy for beginner - 3- Sự tiêu hoá

48 views 0 comments

Comments (0)