• Dược lý học - Các thuốc hóa trị
  Dược lý học - Các thuốc hóa trị
  Dược lý học - Các thuốc hóa trị ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ
 • Thuốc chống trầm cảm -SSRIs, SNRIs, TCAs, MAOIs, Lithium
  Thuốc chống trầm cảm -SSRIs, SNRIs, TCAs, MAOIs, Lithium
  Thuốc chống trầm cảm -SSRIs, SNRIs, TCAs, MAOIs, Lithium ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập
 • Thuốc dành cho bệnh Parkinson (Đơn giản hóa)
  Thuốc dành cho bệnh Parkinson (Đơn giản hóa)
  Thuốc dành cho bệnh Parkinson (Đơn giản hóa) ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh
 • Thuốc gây độc tế bào
  Thuốc gây độc tế bào
  Thuốc gây độc tế bào ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyh
 • Thalidomide - Sơ suất hóa học giết chết hàng ngàn trẻ em
  Thalidomide - Sơ suất hóa học giết chết hàng ngàn trẻ em
  Thalidomide - Sơ suất hóa học giết chết hàng ngàn trẻ em ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập,
 • Cơ chế hoạt động của Sulfonylurea
  Cơ chế hoạt động của Sulfonylurea
  Cơ chế hoạt động của Sulfonylurea ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh v
 • Thuốc vận mạch: norepinephrine, epinephrine, vasopressin, dobutamin,...
  Thuốc vận mạch: norepinephrine, epinephrine, vasopressin, dobutamin,...
  Thuốc vận mạch: norepinephrine, epinephrine, vasopressin, dobutamin,... ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bản dịch: Click truy cập ============ Video đ
Loading content...