Thuốc vận mạch: norepinephrine, epinephrine, vasopressin, dobutamin,...

Thuốc vận mạch: norepinephrine, epinephrine, vasopressin, dobutamin,...
======================
Biên dịch: Alice Cuong Tran
Biên tập: Bèo
Voicer: Bèo
Link tải bản dịch: Click truy cập
============
Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com
FB: https://www.facebook.com/Videoyhoc.vn
website: https://videoyhoc.com
email: Support@videoyhoc.com
=========
#videoyhoc

Author

image
Bèo

Relate post

Thuốc gây độc tế bào

934 views 0 comments

Comments (0)