• Leukemia là gì?
  Leukemia là gì?
  Bất chấp những tiến bộ trong y học, ung thư vẫn là một trong những chẩn đoán khủng khiếp nhất đối với một bệnh nhân. Và có một loại ung thư mang lại rủi ro nhiễm bệnh cho trẻ em cao hơn loại khác ung thư máu
 • Hệ Bạch huyết
  Hệ Bạch huyết
  Hệ Bạch huyết ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com
 • Máu - Crash Course (P2)
  Máu - Crash Course (P2)
  Máu - Crash Course (P2) ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Video
 • Máu - Crash Course (P1)
  Máu - Crash Course (P1)
  Máu - Crash Course (P1) ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Video
 • Máu là gì?
  Máu là gì?
  Máu là gì? ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB:
 • Tan máu sơ sinh
  Tan máu sơ sinh
  Tan máu sơ sinh ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com
 • Cầm máu: kiểm soát chảy máu, đông máu và tạo huyết khối
  Cầm máu: kiểm soát chảy máu, đông máu và tạo huyết khối
  Cầm máu: kiểm soát chảy máu, đông máu và tạo huyết khối ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập,
Loading content...