• Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG
  Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG
  Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG ====================== Biên dịch: Trần Đăng Khoa Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: h
 • ECG - Hội chứng Wellens
  ECG - Hội chứng Wellens
  ECG - Hội chứng Wellens ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: https://www.
 • Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản
  Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản
  Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản ====================== Biên dịch: Lê Nguyễn Gia Hy Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và ch
 • Case 11
  Case 11
  ECG điện tâm đồ là seri video cơ bản về điện tâm đồ, được dịch và chia sẻ tại www.dientamdo.com . Videoyhoc.com thực hiện thuyết minh và chia sẻ lại.
 • Case 10
  Case 10
  ECG điện tâm đồ là seri video cơ bản về điện tâm đồ, được dịch và chia sẻ tại www.dientamdo.com . Videoyhoc.com thực hiện thuyết minh và chia sẻ lại.
 • Case 9
  Case 9
  ECG điện tâm đồ là seri video cơ bản về điện tâm đồ, được dịch và chia sẻ tại www.dientamdo.com . Videoyhoc.com thực hiện thuyết minh và chia sẻ lại.
 • Case 8
  Case 8
  ECG điện tâm đồ là seri video cơ bản về điện tâm đồ, được dịch và chia sẻ tại www.dientamdo.com . Videoyhoc.com thực hiện thuyết minh và chia sẻ lại.
 • Case 7
  Case 7
  ECG điện tâm đồ là seri video cơ bản về điện tâm đồ, được dịch và chia sẻ tại www.dientamdo.com . Videoyhoc.com thực hiện thuyết minh và chia sẻ lại.
 • Case 6
  Case 6
  ECG điện tâm đồ là seri video cơ bản về điện tâm đồ, được dịch và chia sẻ tại www.dientamdo.com . Videoyhoc.com thực hiện thuyết minh và chia sẻ lại.
 • Case 5
  Case 5
  ECG điện tâm đồ là seri video cơ bản về điện tâm đồ, được dịch và chia sẻ tại www.dientamdo.com . Videoyhoc.com thực hiện thuyết minh và chia sẻ lại.
Loading content...