• Tìm hiểu các loại xét nghiệm COVID-19 khác nhau
  Tìm hiểu các loại xét nghiệm COVID-19 khác nhau
  Tìm hiểu các loại xét nghiệm COVID-19 khác nhau ====================== Biên dịch: Trần Đăng Khoa Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, t
 • Tìm hiểu về vi-rút gây ra COVID-19
  Tìm hiểu về vi-rút gây ra COVID-19
  Tìm hiểu về vi-rút gây ra COVID-19 ====================== Biên dịch: Mai Trà My Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và ch
 • Các loại Vaccine COVID-19 và cơ chế hoạt động
  Các loại Vaccine COVID-19 và cơ chế hoạt động
  Các loại Vaccine COVID-19 và cơ chế hoạt động ====================== Biên dịch: Trần Đăng Khoa Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thu
 • Virus Corona là gì? Và làm thế nào bảo vệ bản thân khỏi chúng?
  Virus Corona là gì? Và làm thế nào bảo vệ bản thân khỏi chúng?
  Virus Corona là gì? Và làm thế nào bảo vệ bản thân khỏi chúng? ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biê
 • Điều gì xảy ra khi bạn mắc phải virus Corona?
  Điều gì xảy ra khi bạn mắc phải virus Corona?
  Điều gì xảy ra khi bạn mắc phải virus Corona? ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết mi
 • Chúng ta có thể chữa Ebola!
  Chúng ta có thể chữa Ebola!
  Chúng ta có thể chữa Ebola! ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi V
 • Virus ZIKA
  Virus ZIKA
  Virus ZIKA ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB:
 • Bệnh sốt rét - videoyhoc original
  Bệnh sốt rét - videoyhoc original
  Một phim hoạt hình stop montion ngắn nói về bệnh sốt rét. Bèo không bao giờ mắc màn nên đã bị muỗi cắn, gây ra bệnh sốt rét, thật nguy hiểm.
Loading content...