Bài 4.1: Điện sinh lý cơ tim

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.2: Ngoại tâm thu

41 views 0 comments

Bài 4.8: Nhịp thoát

57 views 0 comments

Bài 4.5: Rung nhĩ và cuồng nhĩ

53 views 0 comments

Comments (0)