• Tiếng bẻ khớp từ đâu mà có?
  Tiếng bẻ khớp từ đâu mà có?
  Tùy thuộc vào người mà bạn hỏi tiếng kêu răng rắc của khớp nghe thật nhẹ nhõm hay thật khó chịu như có ai đang xì hơi vậy. Vậy thì đó là âm thanh gì?
 • Cơ (Phần 2) : Công phá chủ đề mức cơ quan
  Cơ (Phần 2) : Công phá chủ đề mức cơ quan
  Cơ (Phần 2) : Công phá chủ đề mức cơ quan ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và
 • Cơ (Phần 1) : Công phá chủ đề tế bào cơ
  Cơ (Phần 1) : Công phá chủ đề tế bào cơ
  Cơ (Phần 1) : Công phá chủ đề tế bào cơ ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và
 • X quang khớp gối phần 2 - Bác sỹ Paul Siffri
  X quang khớp gối phần 2 - Bác sỹ Paul Siffri
  X quang khớp gối phần 2 - Bác sỹ Paul Siffri ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, th
 • Giải phẫu X quang khớp gối
  Giải phẫu X quang khớp gối
  Giải phẫu X quang khớp gối ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia
 • Các giai đoạn thoái hoá khớp gối
  Các giai đoạn thoái hoá khớp gối
  Các giai đoạn thoái hoá khớp gối ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và
 • Đau đầu gối do đâu?
  Đau đầu gối do đâu?
  Đau đầu gối do đâu? ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com FB: https://www.face
 • 9 - Giải phẫu cơ nội tại bàn tay
  9 - Giải phẫu cơ nội tại bàn tay
  Giải phẫu cơ nội tại bàn tay từ bộ video dựa trên cơ thể xác thật, với hình ảnh minh họa cụ thể, chi tiết, chân thực hỗ trợ cho việc theo dõi và học tập tốt nhất
 • 8 - Giải phẫu cơ bàn tay
  8 - Giải phẫu cơ bàn tay
  Giải phẫu cơ bàn tay từ bộ video dựa trên cơ thể xác thật, với hình ảnh minh họa cụ thể, chi tiết, chân thực hỗ trợ cho việc theo dõi và học tập tốt nhất
 • 7 - Giải phẫu xương khớp ròng rọc bàn tay
  7 - Giải phẫu xương khớp ròng rọc bàn tay
  Giải phẫu xương khớp ròng rọc bàn tay từ bộ video dựa trên cơ thể xác thật, với hình ảnh minh họa cụ thể, chi tiết, chân thực hỗ trợ cho việc theo dõi và học tập tốt nhất
Loading content...