Bài 4.5: Rung nhĩ và cuồng nhĩ

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.3: Nhịp kết hợp

59 views 0 comments

Bài 4.6: AVNRT

52 views 0 comments

Ôn tập rối loạn nhịp tim

38 views 0 comments

Comments (0)