• Hệ hô hấp (Phần 2)
  Hệ hô hấp (Phần 2)
  Hệ hô hấp (Phần 2) ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.
 • Tổng quan về hệ hô hấp
  Tổng quan về hệ hô hấp
  Tổng quan về hệ hô hấp ====================== Biên dịch: Ngô Mỹ Nhi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Vid
 • Cơ chế sự thở
  Cơ chế sự thở
  Cơ chế sự thở ====================== Biên dịch: Dr.Joker Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com
 • Cơ chế điều hoà sự thông khí
  Cơ chế điều hoà sự thông khí
  Cơ chế điều hoà sự thông khí ====================== Biên dịch: Dr.Joker Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi
 • Hệ hô hấp (phần 1)
  Hệ hô hấp (phần 1)
  Hệ hô hấp (phần 1) ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.
Loading content...