• Mắt v.s Camera
    Mắt v.s Camera
    Mắt bạn ko phải lúc nào cũng "chụp" lại thế giới như máy ảnh đâu. Thực ra là cũng có vài điếm khác biệt, lý do nằm ở cấu trúc giải phẫu của đôi mắt và quá trình xảy ra trong não bộ và cái phần lồi ra của mắt
  • Nhãn khoa đơn giản đến nực cười
    Nhãn khoa đơn giản đến nực cười
    Nhãn khoa đơn giản đến nực cười ====================== Biên dịch: Thi Thi Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ b
Loading content...