• Bệnh AL amyloidosis
  Bệnh AL amyloidosis
  Bệnh AL amyloidosis ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi
 • Điều hòa nồng độ calci và phosphat
  Điều hòa nồng độ calci và phosphat
  Điều hòa nồng độ calci và phosphat ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh
 • Bệnh Wilson
  Bệnh Wilson
  Bệnh Wilson ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyho
 • Suy giáp và viêm tuyến giáp tự miễn Hashimoto
  Suy giáp và viêm tuyến giáp tự miễn Hashimoto
  Suy giáp và viêm tuyến giáp tự miễn Hashimoto ====================== Biên dịch: Alice Cuong Tran Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Link tải bài dịch: Click truy cập ============ Video được biên dịch, biên tập, t
 • Cái gì tạo ra mùi cơ thể của chúng ta ?
  Cái gì tạo ra mùi cơ thể của chúng ta ?
  Hầu hết chúng ta chỉ cần hít nhẹ một hơi để nhận ra thứ mùi khó chịu ấy, thứ mùi được gọi là mùi cơ thể.
Loading content...