Cái gì tạo ra mùi cơ thể của chúng ta ?

Cái gì tạo ra mùi cơ thể ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Mai Chi
Reviewer: Ly Nguyễn
nguồn: What causes body odor- - Mel Rosenberg

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Điều hòa nồng độ calci và phosphat

149 views 0 comments

Bệnh Wilson

125 views 0 comments

Comments (0)