Tại sao ta nấc cụt ?

Tại sao ta nấc cụt ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Nguyet Minh
Reviewer: Nhu PHAM
nguồn: Why do we hiccup- - John Cameron

Author

image
Bèo

Relate post

Tổng quan về hệ hô hấp

71 views 0 comments

Cơ chế sự thở

62 views 0 comments

Hệ hô hấp (Phần 2)

86 views 0 comments

Comments (0)