Tại sao ta nấc cụt ?

Tại sao ta nấc cụt ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Nguyet Minh
Reviewer: Nhu PHAM
nguồn: Why do we hiccup- - John Cameron

Author

image
Bèo

Relate post

Hệ hô hấp (phần 1)

189 views 0 comments

Tổng quan về hệ hô hấp

189 views 0 comments

Hệ hô hấp (Phần 2)

288 views 0 comments

Comments (0)