Điều gì xảy ra khi đau tim

Điều gì xảy ra khi đau tim
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Linndy V
Reviewer: Đông Hoàng
nguồn: What happens during a heart attack- - Krishna Sudhir

Author

image
Bèo

Relate post

Hội chứng trái tim tan vỡ

252 views 0 comments

Tổng quan hệ tim mạch

231 views 0 comments

Thông liên nhĩ thất

112 views 0 comments

Comments (0)