Điều gì xảy ra khi đau tim

Điều gì xảy ra khi đau tim
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Linndy V
Reviewer: Đông Hoàng
nguồn: What happens during a heart attack- - Krishna Sudhir

Author

image
Bèo

Relate post

Comments (0)