Shock tim và bơm bóng nội động mạch chủ, ThS-BS Cal Shipley

Author

image
Bèo

Relate post

Tổng quan về rung nhĩ

388 views 0 comments

Hệ thống dẫn truyền của tim và ECG

42 views 0 comments

Thông liên nhĩ thất

112 views 0 comments

Comments (0)