Bài 2.8: Phì đại thất trái (phần 2)

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 2.10: Phì đại nhĩ

42 views 0 comments

Bài 2.7: Phì đại thất trái (phần 1)

41 views 0 comments

Bài 2.6: Ôn lại về giải phẩu

65 views 0 comments

Comments (0)