Bài 2.8: Phì đại thất trái (phần 2)

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 2.5: Lệch trục điện tim, nguyên nhân

153 views 0 comments

Bài 2.10: Phì đại nhĩ

215 views 0 comments

Bài 2.3: Trục điện tim

215 views 0 comments

Comments (0)