Bài 2.3: Trục điện tim

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 2.2: Vector phần 2

200 views 2 comments

Bài 2.7: Phì đại thất trái (phần 1)

158 views 0 comments

Bài 2.10: Phì đại nhĩ

216 views 0 comments

Comments (0)