Bài 2.7: Phì đại thất trái (phần 1)

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 1: Vector phần 1

69 views 0 comments

Bài 2.6: Ôn lại về giải phẩu

66 views 0 comments

Ôn tập trục điện tim và các buồng tim

47 views 0 comments

Comments (0)