Điều gì xảy ra nếu bạn không ngủ ?

Điều gì xảy ra nếu bạn không ngủ ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Nhân Nguyễn
Reviewer: Thu Ha Tran
nguồn:What would happen if you didn’t sleep- - Claudia Aguirre

Author

image
Bèo

Relate post

Comments (0)