Bài 2.4: Lệch trục điện tim, cách nhận biệt

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 2.6: Ôn lại về giải phẩu

66 views 0 comments

Bài 2.2: Vector phần 2

45 views 2 comments

Comments (0)