Bài 1: Vector phần 1

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 2.9: Phì đại thất phải

112 views 0 comments

Bài 2.10: Phì đại nhĩ

217 views 0 comments

Ôn tập trục điện tim và các buồng tim

177 views 0 comments

Comments (0)