Thụ tinh trong ống nghiệm diễn ra như thế nào ?

Thụ tinh trong ống nghiệm diễn ra như thế nào ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Ngoc-Anh Nguyen
Reviewer: Thai Thao Ton
nguồn: How in vitro fertilization (IVF) works - Nassim Assefi and Brian A. Levine

Author

image
Bèo

Relate post

20 phút tổng quan về phôi thai học

214 views 0 comments

Kinh nguyệt hoạt động như thế nào

465 views 0 comments

Comments (0)