Tế bào bất tử

Tế bào bất tử
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Nghia Pham
Reviewer: Uyên Võ
nguồn: The immortal cells of Henrietta Lacks - Robin Bulleri

Author

image
Bèo

Relate post

Cấu tạo thành tế bào

857 views 0 comments

Tại sao sốt thường nặng hơn về đêm?

181 views 0 comments

Comments (0)