Tại sao cơ thể con người không đối xứng ?

Tại sao cơ thể con người không đối xứng ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thu Ha Tran
Reviewer: Tra Nguyen
nguồn:Why are human bodies asymmetrical- - Leo Q. Wan

Author

image
Bèo

Relate post

Epigenetics là gì ?

684 views 0 comments

Aspirin hoạt động như thế nào ?

171 views 0 comments

Tại sao chúng ta già đi ?

536 views 0 comments

Comments (0)