Cấu tạo thành tế bào

Cấu tạo thành tế bào
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Lam Nguyen
Reviewer: Hung Tran Phi
nguồn: Cell membranes are way more complicated than you think - Nazzy Pakpour

Author

image
Bèo

Relate post

Tại sao chúng ta già đi ?

329 views 0 comments

Tại sao phải gây mê

528 views 0 comments

Comments (0)