Tại sao khó chữa bệnh ung thư ?

Tại sao khó chữa bệnh ung thư ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Hiệu ứng âm thanh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Châu Trần
Reviewer: Lam Nguyen
nguồn: Why is it so hard to cure cancer- - Kyuson Yun

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Comments (1)

H Hoang
thank you so much!
Reply 1 year ago