Cuộc hành trình của oxy !

Cuộc hành trình của oxy !
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Linh Lê
Reviewer: Uyên Võ
nguồn: Oxygen’s surprisingly complex journey through your body - Enda Butler

Author

image
Bèo

Relate post

Tại sao chúng ta già đi ?

247 views 0 comments

Comments (0)