Ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Trúc Linh Đoàn Ngọc
Reviewer: Thu Ha Tran
nguồn: Who's at risk for colon cancer- - Amit H. Sachdev and Frank G. Gress

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Hệ tiêu hóa hoạt động như thế nào ?

1637 views 0 comments

Hệ tiêu hóa (phần 2)

239 views 0 comments

Loét dạ dày

313 views 0 comments

Comments (0)