Hệ tiêu hóa hoạt động như thế nào ?

Hệ tiêu hóa hoạt động như thế nào ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Huyen Truong
Reviewer: Phuong Hoa Tran
nguồn: How your digestive system works - Emma Bryce

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Hệ tiêu hóa (phần 2)

69 views 0 comments

Hệ tiêu hóa (phần 3)

117 views 0 comments

Ung thư đại tràng

462 views 0 comments

Comments (0)