Phát hiện về bệnh loét dạ dày

Phát hiện về bệnh loét dạ dày
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Hung Tran Phi
Reviewer: Thu Ha Tran
nguồn: The surprising cause of stomach ulcers - Rusha Modi

Author

image
Bèo

Relate post

Hệ tiêu hóa (phần 2)

236 views 0 comments

Hệ tiêu hóa (phần 3)

308 views 0 comments

Hệ tiêu hóa hoạt động như thế nào ?

1632 views 0 comments

Comments (0)