Bài 3 Hình dáng của các sóng trên điện tâm đồ

Author

image
Bèo

Relate post

Ôn tập ECG bình thường

227 views 0 comments

Bài 4 Các chuyển đạo trong ECG

196 views 0 comments

Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản

259 views 0 comments

Comments (0)