Bài 2 Quá trình hình thành các sóng ECG

ECG - Điện tâm đồ

Bài 2 Quá trình hình thành các sóng ECG

Biên dịch www.dientamdo.com

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 1 Hoạt động điện thế cơ tim

234 views 0 comments

Bài 6 Thời gian và ECG (phần 2)

254 views 0 comments

Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản

259 views 0 comments

Comments (0)