Bài 2.2: Vector phần 2

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 2.8: Phì đại thất trái (phần 2)

195 views 0 comments

Bài 2.3: Trục điện tim

215 views 0 comments

Bài 2.10: Phì đại nhĩ

216 views 0 comments

Comments (2)

P PhamThanhVan Ctump@
Cho mình hỏi làm sao để có thể xem đầy đủ những video trong web videoyhoc của mình vậy ad ?
1 Reply 1 year ago
P admin beo 1 year ago bạn đọc thông báo ở trang chủ nhé