Bộ não mini là gì ? Tại sao phải tạo ra nó ?

Bộ não mini là gì ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Quynh Nguyen
Reviewer: Hoang Huynh
nguồn: What are mini brains- - Madeline Lancaster

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Tế bào bất tử

435 views 0 comments

Chúng ta có nên nghe nhạc khi học bài?

105 views 0 comments

Comments (1)

t thiencasio88
Hay quá!
Reply 1 year ago