Áp lực nước ảnh hưởng lên cơ thể như thế nào?

Một con cá bị kéo lên khỏi mặt nước, mắt nó lồi ra ngoài, loại tốn thương này là vì sự thay đổi áp lực tác động lên cơ thế. Vậy điều này sẽ tác động lên cơ thể chính xác như thế nào?

 

Áp lực nước ảnh hưởng lên cơ thể như thế nào?

Thuyết minh: Lèo Bèo

Translator: Thanh Nguyen
Reviewer: Vũ Bích An

Author

image
Bèo

Relate post

Cấu tạo thành tế bào

83 views 0 comments

Có nên nhịn tiểu ?

675 views 0 comments

Comments (0)