Khám phá về chứng ám ảnh cưỡng chế

Khám phá về chứng ám ảnh cưỡng chế
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thu Le
Reviewer: Sharon Nguyen
nguồn: Debunking the myths of OCD - Natascha M. Santos

Author

image
Bèo

Relate post

Comments (0)