2 Phút thần kinh học: Dây thần kinh tiền đình ốc tai (Dây sọ VIII)

Author

image
Bèo

Relate post

Tâm thần phân liệt là gì?

140 views 0 comments

Thần kinh vận nhãn ngoài (dây sọ VI)

47 views 0 comments

Comments (0)