Huyết áp hoạt động như thế nào

Huyết áp hoạt động như thế nào 
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Dieu Dang NguyenTran
Reviewer: Toan Nguyen
nguồn: How blood pressure works - Wilfred Manzano

Author

image
Bèo

Relate post

Comments (0)