Giải phẫu ống tai ngoài như thế nào?

Giải phẫu ống tai ngoài như thế nào?
======================
Biên dịch: Thi Thi
Biên tập: Bèo
Voicer: Bèo
Link tải bài dịch: Click truy cập
============
Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi Videoyhoc.com
FB: https://www.facebook.com/Videoyhoc.vn
website: https://videoyhoc.com
email: Support@videoyhoc.com
=========
#videoyhoc

Author

image
Bèo

Comments (0)