Điều gì xảy ra trong cơn đột quỵ

Điều gì xảy ra trong cơn đột quỵ
========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Hong Diem Nguyen
Reviewer: Bich Ngoc Do
nguồn: What happens during a stroke- - Vaibhav Goswami

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Đột quỵ

175 views 0 comments

Khám phá về chứng ám ảnh cưỡng chế

564 views 0 comments

Comments (2)

t thiencasio88
Thuyết minh hay!
1 Reply 1 year ago
t admin beo 1 year ago cảm ơn bạn