Xương phát triển như thế nào ?

Xương phát triển như thế nào
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thu Ha Tran
Reviewer: Dieu Dang NguyenTran
nguồn: How to grow a bone - Nina Tandon

Author

image
Bèo

Relate post

Tiếng bẻ khớp từ đâu mà có?

1334 views 0 comments

Đau đầu gối do đâu?

1245 views 0 comments

Comments (0)