Xương phát triển như thế nào ?

Xương phát triển như thế nào
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thu Ha Tran
Reviewer: Dieu Dang NguyenTran
nguồn: How to grow a bone - Nina Tandon

Author

image
Bèo

Relate post

Lợi ích của tư thế hoạt động tốt

79 views 0 comments

Các giai đoạn thoái hoá khớp gối

649 views 0 comments

Đau đầu gối do đâu?

576 views 0 comments

Comments (0)