Xương phát triển như thế nào ?

Xương phát triển như thế nào
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thu Ha Tran
Reviewer: Dieu Dang NguyenTran
nguồn: How to grow a bone - Nina Tandon

Author

image
Bèo

Relate post

Đau đầu gối do đâu?

411 views 0 comments

Làm sao để cơ bắp phát triển ?

546 views 0 comments

Comments (0)