Tại sao cà phê làm bạn tỉnh táo ?

Tại sao cà phê làm bạn tỉnh táo ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Ly Nguyễn
Reviewer: Ngoc Bui
nguồn: How does caffeine keep us awake- - Hanan Qasim

Author

image
Bèo

Relate post

Điều gì xảy ra nếu bạn không ngủ ?

599 views 0 comments

2 phút thần kinh học: Nicotine

203 views 0 comments

Comments (0)