Bệnh hen

Bệnh hen
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thuy Linh Nguyen Doan
Reviewer: Thi Thu Thao Tran: 
nguồn: How does asthma work- - Christopher E. Gaw

Author

image
Bèo

Relate post

Tại sao ta nấc cụt ?

336 views 0 comments

Tổng quan về hệ hô hấp

71 views 0 comments

Hệ hô hấp (Phần 2)

86 views 0 comments

Comments (0)