Hệ miễn dịch hoạt động như thế nào ?

Hệ miễn dịch hoạt động như thế nào ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Ngan Vo
Reviewer: Châu Trần
nguồn: How does your immune system work- - Emma Bryce

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Tại sao phải tiêm ngừa cúm mỗi năm ?

341 views 0 comments

Dị ứng theo mùa

258 views 0 comments

Comments (0)