Cơ bắp hoạt động như thế nào ?

Cơ bắp hoạt động như thế nào ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Tam Nguyen
Reviewer: Huyen Truong
nguồn: How your muscular system works - Emma Bryce

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Xương phát triển như thế nào ?

555 views 0 comments

Lợi ích của tư thế hoạt động tốt

578 views 0 comments

Comments (1)

H Hoang
very good! I LIKE IT!
Reply 3 years ago